Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Lagrådsremiss: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Lagrådsremiss
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Regeringen föreslår i denna lagrådsremiss ändringar i sexualbrottslagstiftningen för att göra det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Utgångspunkten är att gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte.