Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017 – Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Information om publikationen

I den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar drygt 12 000 personer via telefon på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet. Med hjälp av undersökningen kan man studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten anmäls till polisen.

I den här rapporten redovisas de övergripande resultaten från den reguljära nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017 samt från NTU Lokal 2017. NTU Lokal genomfördes för första gången 2017 och cirka 80 000 personer deltog. Datainsamlingen i NTU Lokal gjordes genom webb- och postenkäter.