Vem skyddar mig från våld?

Barns egna berättelser om våld i hemmet och önskan om upprättelse

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: UNICEF
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

Rapporten lyfter fram barns berättelser om erfarenheter av våld i hemmet. I djupintervjuer berättar barn om våldet, men även om rättsprocessen, samhällets agerande och om vikten av att bli lyssnad på och tagen på allvar.