Oral health in children investigated by Social services on suspicion of child abuse and neglect

  • Utgivningsår: 2018
  • Författare: Therese Kvist, et al.
  • Typ: Artikel
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Studien visar att barn som utretts av socialtjänsten för misstanke om utsatthet för våld har sämre tandhälsa och uteblir oftare från tand­läkarbesök än andra barn. Genom kännedom om detta har tandvården en möjlighet att upptäcka barn som lever i missförhållanden och göra en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten kan även rutinmässigt efterfråga barnens tandvårdsjournaler när de utreder misstänkta brister i föräldrarnas omsorgsförmåga.