Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Regeringen, Socialdepartementet
  • Typ: Lagrådsremiss
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall som syftar till att utredningsverksamheten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Syftet med utredningsverksamheten är att regeringen ska få underlag för att fatta beslut om åtgärder som har som mål att förebygga att barn far illa eller att en vuxen person utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller tidigare närstående.