Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Maria Carbin

Maria Carbin,

Titel: Filosofie doktor i statsvetenskap

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: Umeå centrum för genusstudier

E-post: maria.carbin@ucgs.umu.se

Presentation

I sin avhandling undersökte Maria Carbin hur den så kallade hedersmordsdebatten slog igenom i svensk offentlig politik under åren 1995-2008. Hon studerar skärningspunkten mellan integrations- och jämställdhetspolitik och hur våld mot unga svenska kvinnor med utländsk bakgrund begripliggörs i dessa politiska fält. Med utgångspunkt i poststrukturalism och postkolonial feministisk teori problematiseras utformandet av politiska satsningar på ”utsatta flickor”.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
The public health turn on violence against women

Övriga projektmedlemmar
Ann Öhman, Monica Burman, Åsa Yttergren och Kerstin Edin.

Finansiär
Forte

Publikationer i urval

Carbin, Maria (2014) ”The requirement to speak. Victim stories in Swedish policies against honour-related violence”. I Women Studies International Forum, vol. 46, Sep-Oct, s. 107-114. Mer information om publikationen

Carbin, Maria (2010) Mellan tystnad och tal – Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet. Mer information om publikationen

Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) Hedersrelaterat våld och förtryck: en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. Publikationen i fulltext

Carbin, Maria (2008) ”Honour related violence – the invention of a policy problem in Sweden” i Magnusson, Eva, Rönnblom, Malin & Silius, Harriet (red.) Critical studies of gender equalities. Göteborg: Makadam. Mer information om publikationen