Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst. SOU 2018:32.

Delbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Socialdepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Regeringen har gett en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Målet är att väcka intresse för frågorna bland beslutsfattare, professioner och brukarföreträdare.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2018.