Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Redovisning av Länsstyrelsernas arbete med uppdrag 35, regleringsbrev 2017

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Länsstyrelserna
  • Typ: Redovisning
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Länsstyrelserna hade under 2017 regeringens uppdrag att inom sina ansvarsområden stödja och stärka samordningen i länen av insatser från till exempel socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skola, rättsväsendet och organisationer inom det civila samhället. Samordningen syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen i Stockholms län hade ansvaret i samverkan med övriga länsstyrelser för att samordna och redovisa uppdraget i sin helhet. I denna rapport redovisas arbetet med uppdraget för 2017.