Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Redovisning av uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention.

(2015:518)

Information om publikationen

Skolverket har av regeringen fått uppdraget att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). I uppdraget ingår att låta en extern forskare utvärdera effekterna av programmet MVP. 

Den övergripande slutsatsen från utvärderingen är att MVP inte verkar ha förvärrat problem utan tvärtom har potential att skapa en positiv utveckling. Forskarna konstaterar att det är relativt små rapporterade förändringar i elevernas kunskap, attityder och beteenden som dokumenteras, men att i de deltagande skolorna har bidragit till att förändra elevernas kunskap och attityder så att osäkerheten kring åldsbeteenden minskar och att fler beteenden betraktas som våld. Vidare till att eleverna på dessa skolor i högre utsträckning uppmärksammar sitt eget och andras våldsbeteende.