Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld.

SOU 2018:37

 • Utgivningsår: 2018
 • Avsändare: Socialdepartementet
 • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
 • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Betänkande av Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. 

Utredningen har undersökt hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut och lämnat förslag på hur det kan stärkas och förbättras.

Utredningen lyfter bland annat fram att:

 • arbetet med våldsutövare alltid måste utgå från de våldsutsattas behov av säkerhet
 • socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare förtydligas
 • hälso- och sjukvården engageras i arbetet
 • en samordnad individuell plan kan vara ett verktyg i arbetet med våld mot närstående
 • kompetens och samordning måste lyftas och prioriteras nationellt
 • en ny sekretessbrytande regel införs
 • tydligare riktlinjer behövs för informationsutbyte
 • tillfälligt boende utvecklas för våldsutövare
 • myndigheter bör samverka mer aktivt. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.