Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Ett stöd för familjerättens handläggning

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
  • Typ: Metodbok
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Ett handläggningsstöd som i första hand vänder sig till personer som arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar i kommunen. Skriften är ett komplement till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF) allmänna råd (HSLF-FS 2017:51) och beskrivningen om riskbedömningar i handboken Vårdnad, boende och umgänge.