Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap.

Prop. 2017/18:288

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Regeringen föreslår i propositionen att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna alltjämt är under 18 år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.