Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. SOU 2018:69

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Publikationen är ett slutbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. 

Syftet med utredningens uppdrag har varit att undersöka om det finns behov av åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Bland annat har utredningen haft i uppdrag att ta ställning till om det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Uppdraget har också handlat om att bedöma om fler åtgärder behövs för att öka förutsättningarna för att lagföra brotten äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.