Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective.

A/HRC/38/47

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Förenta Nationerna
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 21
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Rapport om hat och hot mot kvinnor på nätet, skriven av FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser.