Gender equality index 2017: Sweden

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: European Institute for Gender Equality (EIGE)
  • Typ: Faktablad
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

European Institute for Gender Equality, EIGE, har sammanställt jämställdhetsindex för Sverige 2017. Indexet mäter skillnader i jämställdhet mellan kvinnor och män inom domänerna arbete, ekonomi, utbildning, tidsanvändning, makt och hälsa. Sveriges jämställdhetsindex för 2017 är enligt mätningen 82,6 av 100, den högsta siffran i EU men med utrymme för förbättringar.