Behandling av våldsutövare i nära relationer.

Ett svar från SBU:s upplysningstjänst

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
  • Typ: Översikt
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Ett svar från SBU:s upplysningstjänst på frågan "Vilka systematiska översikter finns det som utvärderat behandling av våldsutövare i nära relationer?".