Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women

: initial results on prevalence, health outcomes and women's responses

  • Utgivningsår: 2005
  • Redaktör: Claudia García-Moreno
  • Avsändare: World Health Organization (WHO)
  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Läs mer: Libris