Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer.

Rapport 2007:6

Information om publikationen

Rapporten bygger på uppgifter från samtliga polisanmälda fall av dödligt våld i nära relationer under perioden 1990–2004 i Sverige. I ett avslutande kapitel diskuteras riskgrupper och samhällets åtgärder och möjligheter att förebygga dödligt våld i nära relationer.