Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Denise Malmberg

Titel: Fil. dr i genusvetenskap

Publikationer i urval

Malmberg, Denise & Ferm, Kerstin (2009) Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder. Uppsala universitet: Skrifter från Centrum för genusvetenskap, Crossroads to Knowledge 8. Publikationen i fulltext