Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Cultural practices in the family that are violent towards women

: UN Economic and Social Council, E/CN.4/2002/83, 31 January 2002

  • Utgivningsår: 2002
  • Avsändare: Förenta Nationerna
  • Typ: Rapport
  • Fulltextlänk: Läs publikation