Defining patterns of genital injury from sexual assault

: a review

  • Utgivningsår: 2007
  • Författare: Marilyn Sawyer Sommers
  • Typ: Artikel
  • Fulltextlänk: Läs publikation