Familj och kön. Etnologiska perspektiv

  • Utgivningsår: 2006
  • ISBN: 978-91-44-04001-1
  • Författare: Birgitta Meurling (red.)
  • Redaktör: Britta Lundgren, Inger Lövkrona, Birgitta Meurling
  • Typ: Antologi
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

I samtiden frodas många olika familje- och samlevnadsformer. Några av dem ter sig nya och ovana, men sett i ett historiskt och globalt perspektiv är det mesta redan utprovat och erfaret. Trots att inte mycket är nytt under solen skapas ändå ny kunskap beroende på förändrade utsiktspunkter och tolkningsramar. I den här boken ger tio etnologer sina bidrag till hur kvinnlighet och manlighet under skilda tidsepoker kan analyseras i en familjekontext. Den är ett steg på vägen mot ett helhetsperspektiv på familjen i samspelet mellan vardagsliv, medierepresentation och politik.