Gender and the war on terrorism

: the justification of war in a post-9/11 perspective

  • Utgivningsår: 2010
  • ISBN: 978-91-978186-2-9
  • Författare: Anna T. Höglund
  • Avsändare: Uppsala universitet
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

I tider av hot och osäkerhet tenderar människor att söka sig till det som är bekant, tryggt och igenkännbart. Traditionella uppfattningar om genus kan vara en viktig del i en sådan reaktion. Terrordåden 9/11 2001 följdes av en ”remaskulinisering” av det amerikanska samhället och för att legitimera kriget mot terrorn användes argument med hänvisningar till hegemonisk manlighet. De afghanska kvinnornas situation lyftes fram i amerikansk media som ett alibi för att rättfärdiga kriget i Afghanistan; bilder av beslöjade kvinnor ut i amerikansk media, med budskapet att detta var ett förtryck som USA:s trupper nu skulle göra slut på.