Violent recidivism among sexual offenders

: risk factors and assessment procedures

  • Utgivningsår: 2002
  • ISBN: 91-7349-328-7
  • Författare: Gabrielle Sjöstedt
  • Typ: Avhandling
  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Läs mer: Libris