"Familien betyder alt" – Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

Information om publikationen

Denne bog er resultatet af forskningsprojektet "Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier  – en kvalitativ undersøgelse med fokus på fremadrettede indsatser'". Projektet analyserer karakteren af den vold, der udøves mod kvinder i etniske minoritetsfamilier, og kortlægger eksisterende tilbud for målgruppen med henblik på forebyggelse af volden og forslag til indsatser. Bogen bygger på interview med 42 voldsramte kvinder, der har været gift med mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Dertil kommer interview med krisecentre og fagpersoner i Danmark, Berlin, Stockholm, London og Istanbul.

Boken kan beställas gratis via TrygFonden.