Brottsoffret och kriminalpolitiken

  • Utgivningsår: 2011
  • ISBN: 978-91-39-20600-2
  • Redaktör: Claes Lernestedt, et al.
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris