Handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal

Information om publikationen

Handlingsprogrammet är utarbetat i samarbete med Landstinget i Uppsala Län och är tänkt att ge chefer och anställda inom personalfunktionen grundläggande vägledning vid bemötande av kvinnliga anställda som utsatts för fysiskt våld, psykiskt våld och/eller sexuella övergrepp. Reviderad oktober 2014.