Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får stöd och hjälp. Länsstyrelserna har uppmärksammat behovet av att samordna informationen inom området och webbstödet är ett led i detta.

Webbstödet är utvecklat av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) gemensamt.

Infogeneratorn hjälper kommuner nå ut till våldsutsatta

Nu finns ett nytt, webbaserat verktyg som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ge information till våldsutsatta på 24 olika språk. Verkyget är kostnadsfritt att använda och finns på Infogeneratorn.se. 
Läs mer om Infogeneratorn

Tillsammans når man en djupare kunskap

Porträtt Anette SanderssonLÄRANDE EXEMPEL. Den nya webbkursen om våld kan användas både enskilt och i grupp. I Varberg och Svenljunga ska socialtjänstens anställda gå webbkursens gruppspår. 
– När deltagarna gått webbkursen är förhoppningen att kunskapen sprider sig som ringar på vattnet. Man vill att de ska tänka ”Hur gör vi nu på min enhet när vi möter våldsutsatta?” säger Anette Sandersson, utvecklingsledare på socialförvaltningen i Varbergs kommun. 

Läs hela reportaget om Varberg och Svenljunga