Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får stöd och hjälp. Länsstyrelserna har uppmärksammat behovet av att samordna informationen inom området och webbstödet är ett led i detta.

Webbstödet är utvecklat av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) gemensamt.

Magasinet "Att arbeta mot våld" lanserat

Magasinet ”Att arbeta mot våld” vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten. Här har vi samlat reportage från kommuner och verksamheter om deras arbete mot våld i nära relationer.  

Reportagen med lärande exempel från olika håll i landet är tänkt att fungera som inspiration och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt. Magasinet lyfter fram det viktiga arbete som utförs runt om i landet för att förbättra situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Reportagen har tidigare publicerats här på Webbstöd för kommuner. 

Vill du beställa magasinet? Hör av dig till info@nck.uu.se
Max antal: 20 stycken

Läs magasinet som pdf
Läs alla lärande exempel här på webbplatsen

Framsidan på magasinet Att arbeta med våld.

Borås satsar för att förebygga våldet

LÄRANDE EXEMPEL. Ett sätt att förebygga våld är att stoppa det lindrigare våldet innan det hinner leda till grövre våld. I Borås satsar man extra resurser i ett projekt för att ge barn, unga och vuxna verktyg för att ingripa när någon utsätts. 

– ”Skojbråk” och verbala kränkningar är också former av våld. Vi vill stärka deltagarna i att säga ifrån när någon beter sig illa, eller att hjälpa den som utsatts, säger Lina Dimming, tidigare projektledare för ”En kommun fri från våld” i Borås.
Läs reportaget

Kontaktuppgifter till webbstödet

För mer information om webbstödet är du välkommen att kontakta:

Katarina Edlund, Länsstyrelsen i Stockholms län
e-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se
telefon: 010-223 12 93

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner