Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Länsstyrelserna har uppmärksammat att det finns behov av att samordna informationen inom området och webbstödet är ett led i detta. Webbstödet är utvecklat av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) gemensamt.

Anmäl dig till NCK:s introduktionsdagar

Nu kan du anmäla dig till NCK:s populära introduktionsdagar i början av nästa år. De tre dagarna vänder sig bland annat till personal som arbetar vid kommunernas socialtjänst och inom vård- och omsorg.

Introduktionsdagarna "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" 2017 hålls 24–26 januari i Grönwallsalen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I programmet ingår bland annat föreläsningar om normalisering och uppbrott, Kriminalvårdens arbete med män som utövar våld samt våldets förekomst och dess konsekvenser för hälsan. Information kommer också att ges om den nya webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Läs mer och anmäl dig

Tema utbildning: I Kristianstad ska alla gå webbkursen

Evelina Nilsson, Kristianstad kommunLÄRANDE EXEMPEL. Medarbetare som känner sig trygga i mötet med våldsutsatta kan ge stöd. Det säger Evelina Nilsson, samordnare för våld i nära relationer på Kristianstads kommun. Där ska alla 550 kommunanställda gå webbkursen om våld som nyligen lanserats av NCK i samarbete med länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Det handlar om bland annat handläggare, behandlingspersonal, HR-personal, SFI-anställda och personal på utvecklingsfunktioner.

Läs hela reportaget från Kristianstad
Läs hur NCK arbetar med utbildningar om våld