Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får stöd och hjälp. Länsstyrelserna har uppmärksammat behovet av att samordna informationen inom området och webbstödet är ett led i detta.

Webbstödet är utvecklat av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) gemensamt.

Tvångs- och barnäktenskap svåra frågor för socialtjänsten

LÄRANDE EXEMPEL. Hotande tvångsäktenskap kan kräva snabba ingripanden av socialtjänsten. Men det riktigt svåra kommer efteråt för de flickor som tvingas bryta med sina familjer. Det menar socialsekreterare Petra Persson i Norrköpings kommun. 

Läs reportaget från Norrköpings kommun
Se filmen "Studenten"

Med ökad kunskap bygger de bort våld

Illustration: Eva Ohlsson, Turi Everett 2013

LÄRANDE EXEMPEL. För barnens bästa måste vi vuxna kunna ha en dialog om kulturella likheter och olikheter utan att fastna i rädsla eller fördomar. Det är en av tankarna bakom ”Bygga broar”; ett hyllat arbetssätt för att främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck som nu används i flera kommuner. 

Läs reportaget om Bygga broar
Illustration: Eva Ohlsson och Turi Everett, 2013