Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Snart dags för #upptäckvåldet

Logotyp för konferensen Upptäck våldet

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt och likvärdigt bemötande? Du som arbetar inom socialtjänsten eller annan vård/omsorg välkomnas till en nationell konferens med intressanta föreläsningar, angelägna diskussioner, lärande exempel och nya metodstöd. 

Läs mer om konferensen 18 december i Stockholm

Om webbstödet

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Logotyp webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Katarina Edlund, Länsstyrelsen i Stockholms län
e-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se
telefon: 010-223 12 93

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även ett webbstöd för vården som utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen.