Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Webbstöd för kommuner

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Länsstyrelserna har uppmärksammat att det finns behov av att samordna information inom områdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Därför har länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) tillsammans utvecklat ett metod- och kompetensstöd anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete inom nämnda områden. Webbstödet innehåller praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage om ”lärande exempel” från olika kommuner. 

Lansering av webbkurs 20 september

Nu har webbkursen om våld som NCK arbetat fram tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna lanserats och finns tillgänglig från NCK:s webbplats.

Kursen är resultatet av ett unikt samarbete mellan 23 olika myndigheter, förutom NCK och Socialstyrelsen även Sveriges samtliga länsstyrelser. Förhoppningen är att den ska höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt förbättra bemötandet av kvinnor och barn som utsätts.

Läs pressmeddelandet
Läs debattartikel i Dagens samhälle om problematiken
Gå direkt till webbkursen

Tema utbildning: Alla i Kristianstad kommer att gå webbkursen

Evelina Nilsson, Kristianstad kommunLÄRANDE EXEMPEL.Medarbetare som känner sig trygga i mötet med våldsutsatta kan ge ett bättre stöd. Det säger Evelina Nilsson på Kristianstads kommun. Alla 550 kommunanställda ska gå webbkursen om våld när den lanserats.

Anna är en kvinna som utsätts för våld i en nära relation. I webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer får deltagaren följa hennes väg ut ur utsattheten. I Kristianstad ska alla 550 kommunanställda gå webbutbildningen. Det handlar om allt från behandlingspersonal, handläggare, HR-personal, SFI-anställda till personal på utvecklingsfunktioner. Det berättar Evelina Nilsson, samordnare för våld i nära relationer på Kristianstads kommun.

Läs hela reportaget från Kristianstad
Läs hur NCK arbetar med utbildningar om våld
Läs mer om webbkursen om våld