Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får stöd och hjälp. Länsstyrelserna har uppmärksammat behovet av att samordna informationen inom området och webbstödet är ett led i detta.

Webbstödet är utvecklat av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) gemensamt.

Barnbok startar samtal om utsatthet

Två pedagoger samtalar med barn som sitter i ring på golvet.

LÄRANDE EXEMPEL. Snäckbackens förskola i Sollentuna använder Brottsoffermyndighetens material ”Liten och trygg” för att stärka barnen och lära dem säga ifrån. Med hjälp av boken ”Liten” av Stina Wirsén pratar barnen om känslor. 
     – Vi samtalar om "Litens" situation och hur barnen själva ska göra om de ser eller upplever våld eller bråk och vem de kan prata med, säger Maria Björk, förskollärare och pedagogisk utvecklare på Snäckbackens förskola. 
Läs reportaget

Magasinet "Att arbeta mot våld" lanserat

Magasinet ”Att arbeta mot våld” vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten. Här har vi samlat reportage från kommuner och verksamheter om deras arbete mot våld i nära relationer.  

Reportagen med lärande exempel från olika håll i landet är tänkt att fungera som inspiration och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt. Reportagen har tidigare publicerats här på Webbstöd för kommuner. 

Vill du beställa magasinet? Hör av dig till info@nck.uu.se

Läs magasinet som pdf
Läs alla lärande exempel här på webbplatsen

Framsidan på magasinet Att arbeta med våld.

Kontaktuppgifter till webbstödet

För mer information om webbstödet är du välkommen att kontakta:

Katarina Edlund, Länsstyrelsen i Stockholms län
e-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se
telefon: 010-223 12 93

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner