Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får stöd och hjälp. Länsstyrelserna har uppmärksammat behovet av att samordna informationen inom området och webbstödet är ett led i detta.

Webbstödet är utvecklat av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) gemensamt.

Lättare att följa upp skyddade boenden

LÄRANDE EXEMPEL. Skyddade boenden är en viktig del i stödet till våldsutsatta. Nu finns en checklista som gör det enklare för kommunerna att följa upp skyddade boenden.
− Med checklistans hjälp kan man skapa ett jättebra underlag för att kunna matcha en klient med rätt boende, säger Marie Persson, familjefridssamordnare i Hässleholm. Läs intervjun

Magasinet "Att arbeta mot våld"

Magasinet ”Att arbeta mot våld” vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten. Här har vi samlat reportage från kommuner och verksamheter om deras arbete mot våld i nära relationer.  

Läs magasinet som pdf

Vill du beställa magasinet? Hör av dig till info@nck.uu.se

Framsidan på magasinet Att arbeta med våld.

Kontaktuppgifter till webbstödet

Katarina Edlund, Länsstyrelsen i Stockholms län
e-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se
telefon: 010-223 12 93

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även ett webbstöd för vården