Att arbeta med våldsutsatta kvinnor

Foto på personal inom socialtjänsten som sitter i ett mötesrum och antecknar.

Många kvinnor som utsatts för våld söker sig till socialtjänsten för att få hjälp med ekonomiskt bistånd eller andra insatser. Men det är inte alltid de berättar att de har varit utsatta för våld. Orsakerna kan vara flera. Kvinnan kan till exempel känna skuld och skam eller vara rädd för att inte bli trodd.

Att fråga om våld är grundläggande för att upptäcka om någon är utsatt. Men det är lika viktigt att lyssna på svaret och ta emot berättelsen. Genom att ställa frågor signalerar socialtjänsten dessutom att våld i nära relationer inte är acceptabelt.

Att fråga om våld

Trehundra chefer ska fråga om våld

Porträttfoton på Gerd Eriksson Holmgren och Lena Johansson.

LÄRANDE EXEMPEL. I Trollhättan utbildas alla kommunens trehundra chefer om våld i nära relationer. Nu ska varje anställd få frågor om våldsutsatthet under medarbetarbetarsamtalet med chefen. Genom att ställa frågan till alla hoppas man se till att utsatta lättare får hjälp. Foto: Sebastian Lamotte. 
Läs mer om satsningen

Ny lag om skyddad folkbokföring

Den 1 januari 2019 infördes lagändringar för att stärka skyddet för personer som är hotade och förföljda. Bland annat ersatte begreppet skyddad folkbokföring det tidigare begreppet kvarskrivning. 

Skyddad folkbokföring innebär att någon bostadsadress inte registreras för en person utan enbart en boxadress, som går till ett skattekontor. Skyddet kan anpassas efter olika personers behov och ges på obestämd tid, mot tidigare högst tre år. Nytt är också att socialnämnden kan ansöka om skyddad folkbokföring för ett barn om barnet behöver skydd mot sina vårdnadshavare. Läs mer i Socialstyrelsens meddelandeblad

Råd till dig som ger stöd

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen för kvinnor som utsatts för hot, våld och sexuella övergrepp. Har du frågor i ditt arbete för våldsutsatta kvinnor? Du är också välkommen att ringa Kvinnofridslinjen dygnet runt. 
Gå till Kvinnofridslinjens egen webbplats

Kvinnofridslinjens logotyp.

Vad säger Socialstyrelsen?

7 kap. Insatser
Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer

Allmänna råd
Socialnämnden bör kunna erbjuda stöd och hjälp i form av bl.a.
– information och råd,
– stödsamtal,
– hjälp att ordna stadigvarande boende,
– stöd i föräldraskap,
– förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer,
– hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter,
t.ex. Polisen och Skatteverket.