Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kontaktuppgifter till webbstödet

Katarina Edlund, Länsstyrelsen i Stockholms län:
e-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se, telefon: 010-223 12 93

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid: 
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se, telefon: 018-611 99 24

För nedladdning

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...". 

Banner för nedladdning