Lärande exempel på arbetet mot våld i nära relationer

Ett lärande exempel ska fungera som inspiration och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt. Kontakta gärna oss om er kommun eller verksamhet kan bidra med ett lärande exempel på arbetet mot våld i nära relationer. 

Länsstyrelserna i landet har sedan några år tillbaka i uppdrag att ge regionalt kompetens- och metodstöd till kommuner och idéburen sektor.

Detta stöd kan erbjudas:

  • stöd att tillämpa Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter, handboken VÅLD och utbildningsmaterial och annat metodstöd inom området våld i nära relationer
  • främja kommunövergripande insatser som till exempel utbildningar och samordning
  • lärande exempel på regional nivå
  • process- och implementeringsstöd
  • utveckling av ideella organisationers arbete. 

Du kan också kontakta din länsstyrelse för rådgivning om strukturella utvecklingsfrågor inom området.

Alla lärande exempel