Tillsammans når man en djupare kunskap

2016-12-15

Den nya webbkursen om våld kan användas både enskilt och i grupp. I Varberg och Svenljunga ska socialtjänstens anställda gå webbkursens gruppspår. På så sätt hoppas man att personalen tillsammans ska få en djupare kunskap. 

– Att diskutera i grupp leder till förändring på ett annat sätt än om man går en kurs själv, säger Ida Henning, anhörigrådgivare på socialförvaltningen i Svenljunga kommun. 

Ida Henning arbetar med samordning av stöd till personer som utsatts för våld. I oktober deltog hon tillsammans med runt 40 andra på en utbildning för kursledare som ska utbilda kolleger om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Utbildningen har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Efter en första pilotomgång ska den nu utvärderas. 

Foto på Katarina Björkgren.
Katarina Björkgren

Katarina Björkgren är utvecklare inom området mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Västra Götaland och en av de ansvariga för utbildningen. 

– Intresset för pilotutbildningen var enormt stort med deltagare från sju län. Vi hoppas nu på att kunna erbjuda utbildningen till yrkesverksamma i hela landet som önskar bli kursledare och utbilda utifrån webbkursens gruppspår.

– Förhoppningen är att kunna erbjuda utbildningen tillsammans med våra kolleger på övriga länsstyrelser. Tanken är att länsstyrelserna sedan ska stötta kursledarna i det egna länet. Det kan vara en ensam uppgift att utbilda och ett nätverk med andra kursledare skulle kunna vara ett stöd. Förslag finns på att ett sådant nätverk kan bildas genom länsstyrelserna, säger Katarina Björkgren. 

Kontaktpersoner från varje enhet 

I Svenljunga kommun ska man utse kontaktpersoner för våld i nära relation på varje enhet inom socialförvaltningen. Kontaktpersonerna ska gå webbkursen om våld tillsammans. 

– Vi satsar på att utbilda fem-sex av kontaktpersonerna i en första omgång. Gruppen kommer att ses vid två-tre tillfällen och gå igenom gruppspåret i webbkursen, säger Ida Henning. 

Utbildningen för kursledare tar upp det motstånd som kan väckas när man diskuterar frågor om våld. Det är viktigt att ha en beredskap för det både som kursledare och som arbetsgivare. 

– Det kan finnas en rädsla internt att det ska väcka obehag eller att anställda har egna erfarenheter som kan komma fram, säger Ida Henning. 

Jobba ihop sig som grupp

I Varbergs kommun arbetar Anette Sandersson som utvecklingsledare på socialförvaltningen. Även hon har gått pilotutbildningen och ska fungera som kursledare på sin arbetsplats. 

Hon ska först utbilda en arbetsgrupp som fokuserar på arbetet mot våld i nära relation. Gruppen består av representanter från socialförvaltningens olika enheter. 

– När deltagarna har gått webbkursen är förhoppningen att kunskapen sprider sig som ringar på vattnet. Man vill att de ska tänka ”Hur gör vi nu på min enhet när vi möter våldsutsatta?” säger Anette Sandersson. 

Foto på Anette Sandersson.
Anette Sandersson

I Varberg finns också ett team av fem handläggare som är specialister på våld i nära relationer. Teamet utreder stödbehovet till vuxna som utsatts för våld. Fyra av handläggarna nyanställdes i somras. 

– För detta team är webbkursen ett sätt att jobba ihop sig som grupp och se till att man har samma kunskapsbas, säger Anette Sandersson. 

Först hade Anette Sandersson tänkt vika en förmiddag för att utbilda grupperna. Nu funderar hon på om det kommer att räcka. 

– Fördelen med webbkursen om våld är att den går att anpassa efter kunskapsnivå. Man kan lära av den även om man har mycket erfarenhet sedan tidigare. 

Alla lärande exempel