”Systematisk uppföljning för klienternas skull”

Jenny Nybom är forskare på Socialstyrelsen och arbetar med stöd för systematisk uppföljning. Systematisk uppföljning syftar till att utveckla den egna verksamheten för klienternas skull. Det görs genom kartläggningar och analyser.

Enligt Jenny Nybom kan anställda starta med kartläggning i liten skala för att prova metoden. 

– Våga vara specifik i er fråga och börja stegvis, säger hon.

Se filmen med intervjun med Jenny Nybom: 

Verktyg för systematisk uppföljning

På Socialstyrelsens webbplats finns material för att stödja arbetet med systematisk uppföljning. Stödmaterialet riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten. 

Stödmaterialet består av: 
• en webbutbildning
• en handledning för fördjupning
• ett datorbaserat verktyg
• en skrift om systematisk uppföljning. 

Ta del av stödmaterialet om systematisk uppföljning på Socialstyrelsens webbplats

Fler lästips

Läs ett lärande exempel från Skellefteå kommun som gjort en kartläggning bland 9000 kommun- och landstingsanställda om våldsutsatthet och våldsutövande.

Läs Socialstyrelsens "Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer"

Läs mer i webbstödet om socialtjänstens ansvar för personer som utsätts för våld