Utbildning för dig som vill bli kursledare

Länsstyrelserna har under hösten 2018 hållit i utbildning för dig som vill bli kursledare och utbilda med hjälp av gruppspåret i Webbkurs om våld. 

Syftet med utbildningen har varit att skapa förutsättningar för kommuner, landsting och andra organisationer att kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare. Deltagarna har också fått pedagogiskt stöd att utbilda generellt.

Webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Foto på utbildningsmanualen för webbkurs om våld.Kursledarutbildningen har hållits på tre orter: 

Lycksele 22–23 augusti 2018

Stockholm 3–4 oktober 2018
Fokus på personal inom hälso- och sjukvård i Stockholm. 

Linköping 28–29 november 2018