Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildning för kursledare

Länsstyrelserna bjuder in till en utbildning för kursledare. Utbildningen ger stöd till deltagarna i att utbilda med hjälp av gruppspåret i Webbkurs om våld. Deltagarna får också pedagogiskt stöd att utbilda generellt.

Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för kommuner, landsting och andra organisationer att kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare.

Webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Kursledarutbildningen hålls på tre orter under hösten 2018: 

Lycksele 22–23 augusti 2018 
Läs mer och anmäl dig

Stockholm 3–4 oktober 2018  
Fokus på personal inom hälso- och sjukvård i Stockholm.   
Läs mer och anmäl dig

Östergötland 28–29 november 2018
Mer information följer. 


Kontakt: 
Evelina Skog, Länsstyrelsen Västra Götalands län
E-post: evelina.skog@lansstyrelsen.se