Utbildning för dig som vill bli kursledare

Länsstyrelserna bjuder in till en utbildning för dig som vill bli kursledare och utbilda med hjälp av gruppspåret i Webbkurs om våld. Du får också pedagogiskt stöd att utbilda generellt.

Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för kommuner, landsting och andra organisationer att kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare.

Webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Foto på utbildningsmanualen för webbkurs om våld.Kursledarutbildningen hålls på tre orter under hösten 2018: 

Lycksele 22–23 augusti 2018 
Läs mer och anmäl dig

Stockholm 3–4 oktober 2018  
Fokus på personal inom hälso- och sjukvård i Stockholm.   
Läs mer och anmäl dig

Linköping 28–29 november 2018
Läs mer och anmäl dig


Kontakt: 
Evelina Skog, Länsstyrelsen Västra Götalands län
E-post: evelina.skog@lansstyrelsen.se