Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Uppföljningsdag och erfarenhetsutbyte för kursledare

Välkommen till en dag för erfarenhetsutbyte för dig som deltagit i kursledarutbildning för gruppspåret i webbkursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”.

Under dagen får deltagarna möjlighet att lära av varandra, diskutera utmaningar och framgångsfaktorer i förhållande till exempelvis mandat och utbildarrollen samt få inspiration och pedagogiska tips och stöd.

Under dagen presenteras också Powerpoint-material för Socialstyrelsens utbildningsmaterial om särskilt utsatta grupper, som kan användas i utbildningssammanhang.

Uppföljningsdagen arrangeras vid två tillfällen:

Stockholm 21 november 2018
Mer information följer.  

Umeå 6 december 2018
Läs mer och anmäl dig


Kontakt: 
Evelina Skog, Länsstyrelsen Västra Götalands län
E-post: evelina.skog@lansstyrelsen.se