Uppföljningsdag och erfarenhetsutbyte för kursledare

En dag för erfarenhetsutbyte för dig som deltagit i kursledarutbildning för gruppspåret i webbkursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”.

Under hösten 2018 har uppföljningsdagar arrangerats på tre orter i landet. Under dagarna har deltagarna fått möjlighet att lära av varandra, diskutera utmaningar och framgångsfaktorer i förhållande till exempelvis mandat och utbildarrollen samt få inspiration och pedagogiska tips och stöd.

Powerpoint-material för Socialstyrelsens utbildningsmaterial om särskilt utsatta grupper, som kan användas i utbildningssammanhang, har också presenterats.

Illustration från webbkurs om våld som visar huvudpersonen Anna.Uppföljningsdagen har arrangerats vid tre tillfällen:

Stockholm 21 november 2018
Umeå 6 december 2018
Falun 11 december 2018

Mer information följer om eventuella uppföljningsdagar 2019.