Foto på studenter i en föreläsningssal.

Utbildningsmaterial

Informationsfilmer, webbkurser och annat utbildningsmaterial för dig som söker kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Är du yrkesverksam och söker kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer? Här hittar du utbildningsmaterial från Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. Länkar finns också till material från andra aktörer.