Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Frågor och svar om webbkursen

Vad finns det för krav för att gå kursen?
Det finns inga särskilda krav för att gå kursen. Allt du behöver är en dator, mobil eller surfplatta och internetuppkoppling. Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor men även privatpersoner kan gå den.

När börjar nästa kurs?
Kursen har inget startdatum. Så snart du registrerat ett konto på www.webbkursomvald.se kan du börja använda kursen.

Vad kostar kursen?
Kursen är helt kostnadsfri.

Vem riktar sig kursen till?
Kursen vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även ideellt engagerade och privatpersoner kan gå kursen.

Hur lång är kursen?
Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra beroende på hur du använder den, till exempel hur många filmer du väljer att titta på. 

Varför behöver jag skapa ett konto för att gå kursen?
Du behöver skapa ett konto så att du när som helst kan pausa kursen och fortsätta vid ett senare tillfälle. Utifrån de val du gör när du skapar ditt konto får du också visst material som är anpassat särskilt för dig.

Varför ska jag välja yrkeskategori?
Genom att välja yrkeskategori när du registrerar dig på kursen får du en del information i form av faktarutor som är mer relevanta för din yrkeskategori än för andra. Det huvudsakliga innehållet (till exempel filmerna i kursen) påverkas inte av valen, utan är detsamma för alla. Vi behöver också informationen för vår egen uppföljning. 

Hur kan jag använda kursen i grupp?
Efter att du har loggat in går du till kursens meny och väljer ”Byt till gruppspår”. Gruppspåret riktar sig till dig som till exempel ska hålla i en diskussion, ett utbildningstillfälle eller en hel kurs med utgångspunkt från webbkursen.

Innehållet i gruppspåret är detsamma som i det individuella spåret, men presenterat på ett sätt som ska underlätta för dig att visa innehållet för en grupp. Mer information och konkreta förslag på hur kursen kan användas i grupp finns i en utbildningsmanual, som du hittar på gruppspårets startsida.

Kan jag ändra mitt val av yrkeskategori i efterhand?
Du kan inte ändra ditt val av yrkeskategori i efterhand. Det huvudsakliga innehållet (till exempel filmerna i kursen) påverkas inte av ditt val, utan är detsamma för alla.

Hur många användare har webbkursen?
Sedan lanseringen i slutet av september förra året och fram till årsskiftet 2016–2017 så hade kursen drygt 3 800 stycken användare. Av dem har över 900 stycken gjort kursen i grupp. Användarna kommer från hela landet och det är flest användare från socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.