Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Möta våldsutsatta

Webbstöd för vården vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer.
Läs mer om innehållet

Frågor om våld i ambulansen

NYTT LÄRANDE EXEMPEL. Sedan något år tillbaka ställer Lena Kastbom, ambulanssjuksköterska vid Länssjukhuset i Sundsvall, frågor om våld rutinmässigt till sina kvinnliga patienter. Hon menar att den prehospitala vården har goda föutsättningar att komma patienterna nära i ambulansens slutna rum. Ofta kommer de också ända in i hemmiljön och kan notera om det till exempel finns barn som upplevt våld.
Läs hela reportaget

Kunskap om särskild sårbarhet

Våra utbildningspaket handlar bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert. Här svarar personer med stor kunskap inom området på frågor om till exempel bemötande.
Läs mer om utbildningspaketen

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

Eva Nevelius, informatör
e-post: eva.nevelius@nck.uu.se
telefon: 018-611 93 14

NCK har tagit fram tre korta filmer för att sprida informationen om webbstöd för vården. Du kan se dem här och dela i dina kanaler. Det går även att beställa flyers att dela ut till personalen genom att e-posta till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.