Möta våldsutsatta

Webbstöd för vården vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer.
Läs mer om innehållet

Folktandvården gör satsningar mot våld

NYA LÄRANDE EXEMPEL. Folktandvården arbetar mot våld i nära relationer på flera håll i landet. I Skåne kommer all personal, 1 450 personer, att utbildas om problematiken. Frågor om våld ska ställas till vissa patientgrupper. Vid Folktandvården Uppsala, där patienterna nu har tillgång till journalerna via 1177 Vårdguiden, har man infört ett skyddat sökord för våld i nära relationer.
Läs reportaget från Skåne
Läs reportaget från Uppsala

Kunskap om särskild sårbarhet

Våra utbildningspaket handlar bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert. Här svarar personer med stor kunskap inom området på frågor om till exempel bemötande.
Läs mer om utbildningspaketen

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

Eva Nevelius, informatör
e-post: eva.nevelius@nck.uu.se
telefon: 018-611 93 14

NCK har tagit fram tre korta filmer för att sprida informationen om webbstöd för vården. Du kan se dem här och dela i dina kanaler. Det går även att beställa flyers att dela ut till personalen genom att e-posta till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.