Möta våldsutsatta

Webbstöd för vården vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer.
Läs mer om innehållet

Kunskap om särskild sårbarhet

Fotokollage på fyra intervjuade experter.

Våra utbildningspaket handlar bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert. Här svarar personer med stor kunskap inom området på frågor om till exempel bemötande.
Läs mer om utbildningspaketen

Förebyggande arbete mot övergrepp

NYTT LÄRANDE EXEMPEL. Ungdomsmottagningen i Piteå arbetar våldsförebyggande genom att åka ut till skolorna och berätta om samtycke. Verksamheten sker i samverkan mellan regionen och kommunen. Och Evelina Igebjörk i klass 9B i Solanderskolan i Öjebyn tycker det är bra att informationen ges, särskilt sedan den nya sexualbrottslagstiftningen trätt i kraft i somras. 
Läs om projektet i Piteå

Foto på Evelina Igebjörk.

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

NCK har tagit fram tre korta filmer för att sprida informationen om webbstöd för vården. Du kan se dem här och dela i dina kanaler. Det går även att beställa flyers att dela ut till personalen genom att e-posta till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.