Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Möta våldsutsatta

Webbstöd för vården vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer.
Läs mer om innehållet

Akuten uppmärksammar barn som far illa

NYTT LÄRANDE EXEMPEL. Vid dagliga avstämningsmöten på barnakuten på Huddinge sjukhus uppmärksammas barn som misstänks fara illa. Rutinen lever kvar från Huddingeprojektet om våld i nära relationer för fyra år sedan. Syftet är att upptäcka de här barnen och bli bättre på att göra orosanmälningar till socialtjänsten.
Läs hela reportaget

Lansering i Malmö i höst

Webbstöd för vården är resultatet av ett regeringsuppdrag att utveckla och sprida webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården och har utarbetats i samverkan med Socialstyrelsen. Det har lanserats vid regionala seminarier runt om i Sverige. Nästa lanseringsseminarium sker i Malmö 13 november.
Läs mer om regeringsuppdraget
Se program för Malmö och anmäl dig

Kunskap om särskilt sårbara grupper

Våra utbildningspaket handlar bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert. Här svarar personer med stor kunskap inom området på frågor om till exempel bemötande.
Läs mer om utbildningspaketen

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

Eva Nevelius, informatör
e-post: eva.nevelius@nck.uu.se
telefon: 018-611 93 14

NCK har tagit fram tre korta filmer för att sprida informationen om webbstöd för vården. Du kan se dem här och dela i dina kanaler. Det går även att beställa flyers att dela ut till personalen genom att e-posta till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.