Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Alla gravida ska få frågor om våld

Att ställa frågor om våld till patienterna är en etablerad rutin inom mödrahälsovården. I Graviditetsregistret publiceras årliga uppföljningar över hur många kvinnor som tillfrågats.

Graviditetsregistret är ett kvalitetsregister över graviditets- och förlossningsvården i Sverige. Varje år redovisas bland annat hur många kvinnor som får frågor om våld under sin graviditet. 2013 var det 72,9 procent av de förlösta kvinnorna som tillfrågats under graviditeten om erfarenheter av våldsutsatthet, 2014 var det 79,5 procent och 2015 85,2 procent.

Den senaste rapporten för 2016 visade att 86,8 procent fått frågor om våld. Kalmar, Östergötland, Västernorrland och Gotland var de regioner som nådde upp till målvärdet på 95 procent.

Stor mängd data

Registret innehåller information som samlats in hela vägen från tidig graviditet till och med ett par månader efter förlossningen. Det handlar om en mängd olika uppgifter och syftet är att bidra till utveckling av bättre vård och forskning.

Gå till Graviditetsregistret
Se årsrapport 2016