Alla gravida ska få frågor om våld

Att ställa frågor om våld till patienterna är en etablerad rutin inom mödrahälsovården. I Graviditetsregistret publiceras årliga uppföljningar över hur många kvinnor som tillfrågats.

Graviditetsregistret är ett kvalitetsregister över graviditets- och förlossningsvården i Sverige. Varje år redovisas bland annat hur många kvinnor som får frågor om våld under sin graviditet. 2015 var det cirka 85 procent av de förlösta kvinnorna som tillfrågats under graviditeten om erfarenheter av våldsutsatthet, 2016 var det nära 87 procent.

Den senaste rapporten för 2017 visade att 90 procent av de gravida i snitt i riket fått frågor om våld. Målvärdet ligger på 95 procent, något som sex landsting/regioner uppnådde. Västernorrland och Gotland ligger bäst till. Där fick 98 procent av kvinnorna frågor om erfarenheter av våld under sin graviditet.

Stor mängd data

Registret innehåller information som samlats in hela vägen från tidig graviditet till och med ett par månader efter förlossningen. Det handlar om en mängd olika uppgifter och syftet är att bidra till utveckling av bättre vård och forskning.

Gå till Graviditetsregistret
Se årsrapport 2017

Även Socialstyrelsen

Även Socialstyrelsen har tittat på hur många verksamheter inom hälso- och sjukvården som frågar om våldsutsatthet och våldsutövande. År 2018 publicerade de resultatet av en enkätundersökning till vårdcentraler, aktumottagningar, barnavårds- och mödravårdscentraler, vuxenpsykiatrin, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, beroendevård och tandvård.
Läs mer om och ladda ned kartläggningen om frågor om våld