Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildningspaket

Utbildningspaketen ger kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

Söker du kunskap om att möta våldsutsatta?

Webbstöd för vårdens utbildningspaket har olika fokus. Här kan du få grundläggande kunskap om våld men också kunskap om olika former av våld och grupper som kan vara särskilt sårbara. Varje utbildningspaket innehåller en kortfattad presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning i form av NCK:s och Socialstyrelsens material samt en intervju med en expert inom området.