Samverkan för ett bättre omhändertagande

Polis, rättsväsende, hälso- och sjukvård, socialtjänst och kvinnojourer är några av aktörerna runt en våldsutsatt kvinna. De måste samverka för att kunna ge henne den hjälp och det stöd hon har rätt till.

För att kvinnan ska få ett professionellt omhändertagande måste alla ta sitt ansvar och utföra sitt uppdrag. Men de olika aktörerna måste också samverka.

Det kräver kunskap, inte bara om vad den egna uppgiften är, utan också om vad de andra har för uppdrag och hur deras ansvar ser ut. För att samverkan ska fungera krävs också upparbetade kontaktnät som hela tiden måste underhållas.

Läs mer om aktörerna

Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet?

Sekretessen mellan olika myndigheter kan ibland försvåra samverkan runt en patient. Samtidigt är sekretessen viktig som ett skydd för den enskilde. Med rätt kunskap om sekretessen kan det vara möjligt att samverka på ett bra sätt för patientens bästa.
Se filmer och läs mer
Läs expertintervju om sekretessgenombrott

Läs reportage om samverkan

LÄRANDE EXEMPEL. Bredd, förankring och dokumentation har varit viktigt när Landstinget Blekinge fokuserat på intern samverkan i arbetet mot våld i nära relationer. I Region Norrbotten har den gemensamma webbplatsen betytt mycket för den externa samverkan mellan olika aktörer.
Läs om intern samverkan i Blekinge
Läs om extern samverkan i Norrbotten

Socialstyrelsen om samverkan

"Vårdgivaren ska samverka internt för att samordna hälso- och sjukvårdsåtgärderna så att de inte motverkar varandra."

"Vårdgivaren ska vidare samverka externt med andra verksamheter, myndigheter och organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna insatserna från de olika aktörerna så att de inte motverkar varandra."