Sekretessen skyddar patienten

Sekretessen är viktig som ett skydd för patienten inom hälso- och sjukvården och tandvården. Här berättar experterna mer om sekretessen och vad som är viktigt att tänka på för personalen.

Fördjupning sekretess from NCK on Vimeo.
Vill du ha filmen textad på svenska? Tryck på CC-knappen till höger längst ner i bild.

Enligt lag är det som regel förbjudet för hälso- och sjukvårdspersonal att lämna uppgifter till andra om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. När det gäller våldsutsatta kvinnor är ofta även socialtjänst, polis och övriga rättsväsendet inblandade. Det kan då finnas ett behov av att dela viss information och få återkoppling från varandra.

Sekretessen är till för att skydda patienten. Alla patienter ska kunna tala fritt med personalen och vara säker på att informationen stannar hos den de pratat med.

Det finns både intern (inre) och extern (yttre) sekretess. Medarbetare hos en vårdgivare, till exempel i ett arbetslag, får diskutera uppgifter om patienten med varandra om de deltar i patientens vård. Men de får som regel inte prata med andra medarbetare hos vårdgivaren, även om de i sin tur har tystnadsplikt. Sekretessen gäller både på arbetsplatsen, och på fritiden. Den gäller dessutom efter anställningens slut.

Patienten har dock rätt att själv bestämma över sekretessen och kan ge sitt samtycke till att uppgifter lämnas till någon annan. När någon behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst har landstinget tillsammans med kommunen en skyldighet att upprätta en så kallad samordnad individuell plan (SIP). Det ska ske om en sådan behövs för att tillgodose den enskildes behov och en förutsättning är att kvinnan lämnar sitt samtycke.

Läs mer om SIP under rubriken Samordnade insatser för patientens bästa

Det finns även några undantag när sekretessen kan brytas mot den enskilde patientens vilja. Om ett barn under 18 år riskerar att fara illa har personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten.

Läs mer under rubriken Anmäla oro för barn krav i lagen

Sekretessen kan också brytas vid vissa typer av grövre brott som våldtäkt eller grov misshandel. Det finns en möjlighet – men ingen skyldighet – för vårdpersonal att göra en polisanmälan om en vuxen patient har utsatts för ett brott som har ett minimistraff på ett års fängelse.

Läs ämnesguiden: Sekretess inom hälso- och sjukvård (se även expertintervjun med Socialstyrelsens jurist Shriti Radia).

Se ett panelsamtal från Almedalen "Sekretess – hjälp eller hinder i arbetet mot våld" med medverkande från både hälso- och sjukvård och polis.

"Bäst få den enskildes samtycke"

Porträtt Shriti Radia

Shriti Radia, jurist på Socialstyrelsen, ger råd om hur personalen kan agera när man behöver dela information om patienten med andra.
Läs hela intervjun