Omhändertagande efter sexuella övergrepp

Hälso- och sjukvårdens uppgift i omhändertagandet efter ett sexuellt övergrepp är i första hand att medicinskt utreda och behandla skador. Men när patienten är ett brottsoffer är det även nödvändigt att vara behjälplig i brottsutredningen. 

Här hittar du information särskilt avsedd för hälso- och sjukvården om hur en undersökning och spårsäkring går till och vad man bör tänka på före, under och efter. Du kan också läsa mer om det nationella handlingsprogram och den handbok som NCK tagit fram på regeringens uppdrag.

Vårdpersonalens roll

Om handlingsprogrammet

Förberedelser inför spårsäkring – bildspel

Bildspelet visar dukning inför undersökning och spårsäkring av en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp. Du kan titta på bildspelet som består av tolv bilder nedan, men du kan också ladda ner bilderna med instruktioner på en pdf.

Ladda ner bildspelet

 • 1) Använd en ny spårsäkringssats för varje patient. Lådan ska vara obruten när den tas fram.
 • 2) I lådan finns det material som behövs för spårsäkring samt NCK:s guide.
 • 3) Plocka upp och förbered för provtagning. Blod- och urinprov för spårsäkring tas samtidigt som blod- och urinprov för medicinskt ändamål.
 • 4) Duka fram materialet. Förbered även för eventuell fotografering.
 • 5) Det här innehåller varje spårsäkringslåda.
 • 6) Duka fram de övriga utensilier som behövs för det medicinska omhändertagandet.
 • 7) I guiden finns checklistor och konkreta anvisningar för undersökning och spårsäkring. Guiden sparas som en journalhandling.
 • 8) Tejpfolie används för att säkra främmande fibrer och hår.
 • 9) Förpacka varje prov i rätt biopackpåse direkt efter provtagning.
 • 10) Märk varje prov med patientens namn, personnummer samt datum.
 • 11) De medicinska proverna analyseras alltid lokalt av sjukvården. Om övergreppet är polisanmält överlämnas lådan med spårsäkringsprover till polisen.
 • 12) Om övergreppet inte är polisanmält, förvara blod- och urinprover för DNA och drogtest i kylskåp, och övriga spårsäkringsprover torrt.

"Viktigt hålla patienten informerad"

Läs vad experterna tycker att hälso- och sjukvårdspersonal ska tänka på när en undersökning med spårsäkring ska utföras.
Läs en intervju med Mariella Öberg, gynekolog
Läs en intervju med Ricky Ansell, verksamhetsexpert vid Nationellt forensiskt centrum

Kontakta expertgrupp

Expertgruppen som har tagit fram handboken och guiden består av Gun Heimer, professor och chef för NCK, Steven Lucas, barnläkare, Lotta Sundström, kammaråklagare samt Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s patientverksamhet.

Har du frågor om de kliniska delarna i det nationella handlingsprogrammet, kontakta Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s patientverksamhet på e-post asa.witkowski@nck.uu.se eller på telefon 018-611 28 01.

För övriga frågor rörande handlingsprogrammet kontakta informationsavdelningen.