Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att utbilda om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs 7,5 hp

Kursen avser att ge kunskap om grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor. Kursen avser även att ge en fördjupning inom kunskapsområdet, som behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Därmed bidrar den till att fler yrkespersoner kan utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation vilket leder till att fler yrkespersoner får kunskap.

Allmän kursinformation

Målgrupp: Personer som i sitt yrke har i uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, exempelvis inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, frivilligorganisationer eller rättsväsendet.  

Behörighet: för behörighet krävs högskolebehörighet samt dokumenterad kunskap om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor”.

KURSINFORMATION  HÖSTTERMINEN 2018

Utbildningen ges på halvfart under från vecka 38 till vecka 48. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Tre obligatoriska kurstillfällen äger rum i Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningslokal, Akademiska sjukhuset, ingång 17, 1 tr.

Datum för kurstillfällen är:
19-20 september 
25-26 oktober
28 november

Ansökan är stängd.

Mellan kurstillfälle två och tre ska ett utbildningstillfälle hållas av kursdeltagaren, företrädesvis på den egna arbetsplatsen eller annan plats. Kurstillfällets omfattning bör vara minst fyra lektionstimmar. Kurstillfället förbereds under kursen.

Kursplan
Litteraturlista

KURSINFORMATION  HöstTERMINEN 2019

Kursen ges hösten 2019 med kurstillfällen vecka 38, 43 och 48.

Mer information

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66