Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att utbilda om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs 7,5 hp

Kursen avser att ge kunskap om grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor. Kursen avser även att ge en fördjupning inom kunskapsområdet, som behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Därmed bidrar den till att fler yrkespersoner kan utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation vilket leder till att fler yrkespersoner får kunskap.

Allmän kursinformation

Målgrupp: Personer som i sitt yrke har i uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, exempelvis inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, frivilligorganisationer eller rättsväsendet.  

Behörighet: för behörighet krävs högskolebehörighet samt dokumenterad kunskap om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor”.

Kursinformation höstterminen 2017

Utbildningen ges på halvfart under tio veckor från vecka 39 till vecka 48, 2017. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning.

Tre obligatoriska kurstillfällen äger rum i Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningslokal, Akademiska sjukhuset, ingång 17, 1 tr.

Datum för kurstillfällena är:
27-28 september 2017
25-26 oktober 2017
30 november 2017

Mellan kurstillfälle två och tre ska ett utbildningstillfälle hållas av kursdeltagaren, företrädesvis på den egna arbetsplatsen eller annan plats. Kurstillfällets omfattning bör vara minst fyra lektionstimmar. Kurstillfället förbereds under kursen.

Ansökningstiden har gått ut.

Kursplan
Litteraturlista
Övergripande kursschema

Kursinformation  2018/2019

Kursen ges hösten 2018 med kurstillfällen vecka 39, 43 och 48.

Kursen ges hösten 2019 med kurstillfällen vecka 39, 43 och 48.Mer information:

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66