Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att utbilda om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs 7,5 hp

Kursen "Att utbilda om mäns våld mot kvinnor" ger grunderna i pedagogik, didaktik och metodik, anpassat för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor, samt en fördjupning. Mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och utifrån internationella överenskommelser. 

Målgrupp: personer som i sitt yrke har till uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, exempelvis inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, frivilligorganisationer eller rättsväsendet.
Behörighet: grundläggande behörighet för högskolestudier samt dokumenterad kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Kursinformation Vårterminen 2017

Utbildningen ges på halvfart under tio veckor från vecka 11 till vecka 22, 2017. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning.
Tre obligatoriska kurstillfällen äger rum i Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningslokal, Akademiska sjukhuset, ingång 17, 1 tr.

Datum för kurstillfällen är:
14-15 mars
2-3 maj
29 maj

Mellan kurstillfälle två och tre ska ett utbildningstillfälle hållas av kursdeltagaren, företrädesvis på den egna arbetsplatsen eller annan plats. Kurstillfällets omfattning bör vara minst fyra lektionstimmar. Kurstillfället förbereds under kursen.

Ansökningstiden har gått ut.

Övergripande kursschema

Mer information:
Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66