Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Introduktionsdagar för yrkesverksamma

NCK ger årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2018

Introduktionsdagarna ges den 24-26 januari, 2018.
Anmälan öppnas under september 2017.

Föregående års program finns nedan.

Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2019

Introduktionsdagarna ges den 29 - 31 januari, 2019.
Anmälan öppnas under september 2018.

Föregående års program finns nedan.

 

Program från Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2017


 

 • Mäns våld mot kvinnor – en global fråga och samhällelig angelägenhet
  Malin Eriksson, utbildare, NCK 
 • En vardagsbild av våld – normalisering och uppbrott
  Malin Eriksson, utbildare, NCK
 • Mäns strukturella våld mot kvinnor
  Sofia Strid, biträdande lektor och docent i genusvetenskap, Centrum för feministiska samhällsstudier, Örebro universitet 
 • Kriminalvårdens arbete med män som utövar våld        
  Carina Rehnberg, sektionschef, sektionen för programutbildning, Kriminalvården
 • Våldsutsatta kvinnor i särskild sårbarhet 
  Malin Eriksson, utbildare, NCK
 • ”Blott du mig älskar” – utbildningsfilm om våld i samkönade relationer
  Malin Eriksson, utbildare, NCK
 • Våld i hederns namn 
  Minoo Alinia, docent och lektor, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete, Södertörns högskola
 • ”Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande familjen”
  Linnéa Bruno, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet och forskare, Mälardalens högskola    
 • Våldets förekomst och dess konsekvenser för hälsan 
  Anna Berglund, med dr och expert, NCK
 • Att ställa frågor om våldsutsatthet 
  Anna Berglund, med dr och expert, NCK
 • Hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter sexuella övergrepp
  Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon
  Åsa Witkowski, verksamhetschef, NCK    
 • En webbutbildning för alla – nationell och regional samverkan
  Annika Engström, projektledare, NCK


Mer information:

Frågor: Marie-Louise Holmström, kursadministratör NCK
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Tel: 018-611 98 66