Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Introduktionsdagar för yrkesverksamma

NCK ger årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2019

Datum: 29 - 31 januari, 2019
Lokal: sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

Anmälan öppnar under september 2018.


Mer information:

Frågor: Marie-Louise Holmström, kursadministratör NCK
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Tel: 018-611 98 66

Mer information:

Frågor: Marie-Louise Holmström, kursadministratör NCK
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Tel: 018-611 98 66