Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Introduktionsdagar för yrkesverksamma

NCK ger årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2018

Datum: 24-26 januari, 2018
Lokal: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala

Program

(Senast uppdaterat 2017-12-04)

Anmälan är stängd.


Mer information:

Frågor: Marie-Louise Holmström, kursadministratör NCK
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Tel: 018-611 98 66

Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2019

Introduktionsdagarna ges den 29 - 31 januari, 2019.
Anmälan öppnas under september 2018.


Mer information:

Frågor: Marie-Louise Holmström, kursadministratör NCK
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Tel: 018-611 98 66