Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Introduktionsdagar för yrkesverksamma

NCK ger årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2018

Datum: 24-26 januari, 2018
Lokal: meddelas i samband med detaljerat program. Introduktionsdagarna hålls i Uppsala. 

Övergripande program

Första dagen börjar kl 9.30, övriga kl 8.30.
Sista dagen slutar kl 15.15, övriga kl 17.15.
Lunch intages på egen hand NCK bjuder på kaffe och te förmiddag och eftermiddag.

Innehåll
 • Mäns våld mot kvinnor – en global fråga och samhällelig angelägenhet
 • En vardagsbild av mäns våld mot kvinnor - normalisering och uppbrott
 • Maskulinitet och våld
 • Kriminalvårdens arbete med män som utövar våld
 • Våldsutsatta kvinnor i särskild sårbarhet
 • Våld i nära relationer där hbtq-personer ingår
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Barn som upplever våld
 • Våldets förekomst och dess konsekvenser för hälsan
 • Att ställa frågor om våldsutsatthet
 • Om dokumentation och journalföring
 • En webbutbildning för alla – nationell och regional samverkan

Anmäl dig till NCK:s introduktionsdagar 2018
Sista anmälningsdag: 10 december 2017

Mer information:

Frågor: Marie-Louise Holmström, kursadministratör NCK
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Tel: 018-611 98 66

Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2019

Introduktionsdagarna ges den 29 - 31 januari, 2019.
Anmälan öppnas under september 2018.

Föregående års program finns nedan.

 

Program från Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2017


 

 • Mäns våld mot kvinnor – en global fråga och samhällelig angelägenhet
  Malin Eriksson, utbildare, NCK 
 • En vardagsbild av våld – normalisering och uppbrott
  Malin Eriksson, utbildare, NCK
 • Mäns strukturella våld mot kvinnor
  Sofia Strid, biträdande lektor och docent i genusvetenskap, Centrum för feministiska samhällsstudier, Örebro universitet 
 • Kriminalvårdens arbete med män som utövar våld        
  Carina Rehnberg, sektionschef, sektionen för programutbildning, Kriminalvården
 • Våldsutsatta kvinnor i särskild sårbarhet 
  Malin Eriksson, utbildare, NCK
 • ”Blott du mig älskar” – utbildningsfilm om våld i samkönade relationer
  Malin Eriksson, utbildare, NCK
 • Våld i hederns namn 
  Minoo Alinia, docent och lektor, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete, Södertörns högskola
 • ”Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande familjen”
  Linnéa Bruno, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet och forskare, Mälardalens högskola    
 • Våldets förekomst och dess konsekvenser för hälsan 
  Anna Berglund, med dr och expert, NCK
 • Att ställa frågor om våldsutsatthet 
  Anna Berglund, med dr och expert, NCK
 • Hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter sexuella övergrepp
  Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon
  Åsa Witkowski, verksamhetschef, NCK    
 • En webbutbildning för alla – nationell och regional samverkan
  Annika Engström, projektledare, NCK


Mer information:

Frågor: Marie-Louise Holmström, kursadministratör NCK
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Tel: 018-611 98 66