Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Introduktionsdagar för yrkesverksamma

NCK ger årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2018

Introduktionsdagarna ges den 24-26 januari, 2018.
Anmälan öppnas under september 2017.

Föregående års program finns nedan.
 

Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar, 2017

Datum: 24-26 januari, 2017
Lokal: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70, Uppsala

Tisdagen den 24 januari
09.30    Registrering
10.00    Välkommen! Presentation av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK 
             Ulla Albért, tf chef för utbildningsenheten, NCK
10.30    Mäns våld mot kvinnor – en global fråga och samhällelig angelägenhet
             Malin Eriksson, utbildare, NCK 
11.00    Kaffe/te
11.30    En vardagsbild av våld – normalisering och uppbrott
             Malin Eriksson, utbildare, NCK
12.30    Lunch på egen hand    
14.00    Mäns strukturella våld mot kvinnor
             Sofia Strid, biträdande lektor och docent i genusvetenskap, Centrum för
             feministiska samhällsstudier, Örebro universitet 
15.30    Kaffe/te
16.00    Kriminalvårdens arbete med män som utövar våld        
             Carina Rehnberg, sektionschef, sektionen för programutbildning, Kriminalvården
17.00    Avslutning

Onsdagen den 25 januari
09.00    Välkomna tillbaka    
09.15    Våldsutsatta kvinnor i särskild sårbarhet 
             Malin Eriksson, utbildare, NCK
10.15    Kaffe/te
10.45    ”Blott du mig älskar” – utbildningsfilm om våld i samkönade relationer
             Malin Eriksson, utbildare, NCK
12.00    Lunch på egen hand
13.30    Våld i hederns namn 
             Minoo Alinia, docent och lektor, Institutionen för
             samhällsvetenskaper, Socialt arbete, Södertörns högskola
15.00    Kaffe/te
15.30    ”Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande familjen”
             Linnéa Bruno, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
             och forskare, Mälardalens högskola    
17.00    Avslutning 

Torsdagen den 26 januari
09.00    Välkomna tillbaka
09.15    Våldets förekomst och dess konsekvenser för hälsan 
             Anna Berglund, med dr och expert, NCK
10.15    Kaffe/te
10.45    Att ställa frågor om våldsutsatthet 
             Anna Berglund, med dr och expert, NCK
11.15    Hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter sexuella övergrepp
             Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon
             Åsa Witkowski, verksamhetschef, NCK    
12.00    Lunch på egen hand
13.30    En webbutbildning för alla – nationell och regional samverkan
             Annika Engström, projektledare, NCK
15.00    Avslutning
15.15    Hemfärd

Programmet som pdf

Anmälan är stängd.Mer information:

Frågor: Marie-Louise Holmström, kursadministratör NCK
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Tel: 018-611 98 66