Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp

NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” ges med start varje höst och vår.  Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.

Allmän kursinformation 

Kursbeskrivning: Kursen ger kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Som en del i kursen ingår även att urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion. 

Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet eller idéburna organisationer. 

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.  

Kursinformation – HÖSTTERMINEN 2017

Vi ger två kurser parallellt höstterminen 2017, med gemensamma föreläsningstillfällen. Övriga studier sker i respektive kurs om ca 35 personer. Det nätbaserade distansarbetet sker i respektive kurs om ca 35 personer och även uppdelat i mindre grupper på 8–9 personer. Distansarbetet kommer att ske vissa givna veckor men på valfri tidpunkt på dagen för de enskilda studenterna.

Kursupplägg
Utbildningen ges på halvfart under tjugo veckor från vecka 40 till vecka 10, 2018. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Distansundervisningen sker via Studentportalen som är Uppsala universitets webbaserade lärplattform. Närvaron är obligatorisk hela dagarna vid kurstillfällena. Även arbetet via lärplattformen är obligatoriskt.

Tre kurstillfällen äger rum i olika föreläsningssalar på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Datumen för kurstillfällena är:
4–5 oktober 2017
12–14 december 2017 
7 mars 2018

Alla delmoment utgör viktiga delar i lärprocessen och är därför obligatoriska.

Övergripande kursschema
Kursplan
Litteraturlista

Ansök till kursen
Sista ansökningsdag är 31 augusti 2017.

Kursinformation – 2018/2019

Kursen ges våren 2018 med kurstillfällen vecka 12, 21 och 36.

Kursen ges hösten 2018 med kurstillfällen vecka 40, 49 och vecka 10 2019

Kursen ges våren 2019 med kurstillfällen vecka 4, 13 och 23

Kursen ges hösten 2019 med kurstillfällen vecka 36, 46 och vecka 3 2020

Kursupplägg
Utbildningen ges på halvfart under tjugo veckor. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Kursträffarna är i Uppsala. Distansundervisningen sker via Studentportalen som är Uppsala universitets webbaserade lärplattform. Distansarbetet kommer att ske vissa givna veckor men på valfri tidpunkt på dagen för de enskilda studenterna.

Alla delmoment utgör viktiga delar i lärprocessen och är därför obligatoriska.


Mer information:

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66