Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp

En ny omgång av NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” börjar våren 2017. Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor behandlas utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Deltagarna ska även öka sin medvetenhet om egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor. 

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet eller frivilligorganisationer. 

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.  

Kursinformation – höstTerminen 2017

Kursinformation och ansökan kommer att lägga upp i maj 2017.

Kursplan
 

Kursinformation – VårTerminen 2017

För att möta det stora söktrycket ger vi två kurser parallellt vårterminen 2017, med gemensamma föreläsningstillfällen. Övriga studier sker i respektive kurs om ca 35 personer. Det nätbaserade distansarbetet sker i respektive kurs om ca 35 personer och även uppdelat i mindre grupper på 8-9 personer. Distansarbetet kommer att ske inom ramen för vissa givna veckor men på valfri tidpunkt på dagen för de enskilda studenterna.

Kursupplägg

Utbildningen ges på halvfart under tjugo veckor från vecka 17 till vecka 38, 2017. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Distansundervisningen sker via Studentportalen som är Uppsala universitets webbaserade lärplattform. Närvaron är obligatorisk vid kurstillfällena hela dagarna, och även arbetet via lärplattformen är obligatoriskt.

Tre kurstillfällen äger rum i Gunnesalen, Psykiatrins hus, ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Datumen för kurstillfällena är: 24-25 april, 31 maj-2 juni, samt 20 september. Alla delmoment utgör viktiga delar i lärprocessen och är därför obligatoriska.

Ansökningstiden har gått ut.

Litteraturlista, vårterminen 2017

Övergripande kursschema, vårterminen 2017


 

Mer information:

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66