Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildningsmaterial

LärobokVåldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar

"Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" är studentlitteratur som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor. Läroboken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom vård och medicin, samhällskunskap och juridik samt till redan yrkesverksamma och ideellt engagerade som vill vidareutbilda sig inom kunskapsområdet. Boken används som kurslitteratur på NCK:s universitetskurser.

Tredje upplaga
Beställ boken från Adlibris.com
Beställ boken från Bokus.com
Läs ett utdrag ur boken på Studentlitteratur.se

Blott du mig älskarUtbildningspaket om våld i samkönade relationer

Utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" har tagits fram med syfte att öka kunskapen om våld i samkönade relationer. Till filmen hör ett pedagogiskt material och tillsammans med rapporten "Våld i samkönade relationer - en kunskaps- och forskningsöversikt" (2009:2) utgör dessa ett utbildningspaket. Utbildningspaketet är tänkt att användas i utbildningar för personer som i sitt yrke möter våldsutsatta, till exempel inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och frivilligorganisationer.

Du kan beställa filmen och materialet genom att e-posta till info@nck.uu.se.

Läs mer om utbildningspaketet och se trailern

Att fråga om våldAtt ställa frågan om våld

Personalen inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och identifiera kvinnor som utsätts för våld. I NCK:s antologi, "Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen" tydliggörs hur och när frågor om våld bör ställas i olika situationer inom den svenska hälso- och sjukvården. Som ett komplement till antologin finns ett paket med ett antal korta utbildningsfilmer och ett utbildningsmaterial.

Du kan beställa filmerna och materialet genom att e-posta till info@nck.uu.se.

Läs mer om uppdraget, materialet och se filmerna

NCK:s material får ej användas i kommersiellt syfte.