EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

100 lärare utbildas om våld under hösten

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer nu är obligatorisk. Nationellt centrum för kvinnofrid ger därför under hösten landets första högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Totalt kommer 100 universitets- och högskolelärare och programansvariga att utbildas om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, inledde kursstarten 6 november. Läs hela nyheten

Ny kurs för polisens utredare

Polismyndigheten har påbörjat en extra satsning på brott mot särskilt utsatta brottsoffer där cirka 350 personer ska rekryteras och utbildas. Nationellt centrum för kvinnofrid har fått i uppdrag att utbilda nyrekryterade utredare i utredningsmetodik i brott i nära relationer. Kursen startade i slutet av oktober och kursledare är Maria Norlin, som tidigare arbetat som polis och har mångårig erfarenhet som utredare inom brott i nära relationer. Läs hela nyheten

Två dagar med introduktion om våld

NCK ger årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” i januari i Uppsala. Dagarna ger dig som yrkesverksam en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt olika perspektiv på samhällets ansvar.

Anmälan är nu öppen.
Läs mer och ladda hem program

Ny kurs på avancerad nivå i vår

bild på böcker i föreläsningssal

Under vårterminen 2020 ger NCK för första gången en universitetskurs på avancerad nivå. Kursen "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet" ger 15 högskolepoäng och för att kunna söka den krävs kandidatexamen. Syftet med kursen är att kunna stärka arbetet med våldsutsatta personer som är i en särskild sårbar position. 
– Vi hoppas på sökanden från olika områden som har ett intresse och behov av att fördjupa sig i ämnet, säger Ulla Albért, utbildningschef på NCK.  
Läs hela nyheten

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.