Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Ökad isolering under pandemin

Samtalen till Kvinnofridslinjen under pandemin vittnar om att våldet har varit sig likt men att fler än vanligt har pratat om ökad ensamhet, bristande nätverk och psykisk ohälsa. Som våldsutsatt är man redan isolerad och pandemin har gjort att förövaren har kunnat ha ännu större kontroll. Det här gör det ännu svårare att lämna relationen.
Läs hela nyheten om samtalen till Kvinnofridslinjen under pandemin

90 000 har gått webbkurs om våld

Webbkursen om våld, som ger grundläggande kunskap om våld i nära relationer, har på knappt fem år nått 90 000 användare. En av dem som nyligen genomfört kursen är Helén Rådström som är mentor på Storsjögymnasiet i Östersund.
– Skolan är en arena där man måste kunna fånga upp sådana här problem. Jag kommer att ha användning av kursen i mina samtal med eleverna.
Hela nyheten om att 90 000 har gått webbkursen om våld

NCK:s verksamhetsberättelse 2020

Under 2020 präglades arbetet på Nationellt centrum för kvinnofrid starkt av den pågående pandemin. Trots detta har verksamheten liksom tidigare år haft ett högt arbetstempo och omfattande produktion. Kvinnofridslinjen besvarade under året 46 723 samtal vilket är en ökning med tio procent sedan föregående år. Intresset för att utbilda sig inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har fortsatt att öka och söktrycket till NCK:s kurser var rekordstort under 2020. Dessutom kom webbkursen om våld upp i 75 000 användare. 

Hela nyheten om NCK:s verksamhetsberättelse

Lärarhandledning för gymnasiet till serienoveller om samtycke

Nu finns en lärarhandledning för gymnasiet till serienovellerna ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar”. De handlar om Sara som utsätts för ett sexuellt övergrepp av en kille hon känner. Syftet är att handledningen ska kunna användas för att diskutera samtycke och övergrepp. 
– Den är utformad så att den ska kunna användas i olika ämnen och kurser och för olika kursmål, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Hela nyheten om lärarhandledningen

NCK-dagarna för yrkesverksamma

30 september och 1 oktober 2021 arrangeras NCK-dagarna för yrkesverksamma, två dagar med digitala föreläsningar. Dagarna erbjuder en introduktion till kunskapsområdet och fördjupning inom vissa ämnen där inbjudna forskare delar med sig av sin kunskap. NCK-dagarna vänder sig främst till de som arbetar inom kommunala verksamheter, vården, rättsväsendet, myndigheter eller idéburen sektor. 

Information, program och anmälan till NCK-dagarna

Högskolepedagogisk kurs för lärare ges även i höst

NCK ger även hösten 2021 den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är obligatorisk. Anmälan till kursen är öppen.
Högskolepedagogiska kursens webbsida

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2021-07-12